С грижа за животните всеки ден
virbac

Общи условия

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване, преди да използвате сайта на Ергон-Миланова ООД. При влизане в сайта интернет потребителят се съгласява с общите условия и правилата за ползване, описани по-долу. Ако не е съгласен с някое от тези условия, се умолява да не навигира в сайта. Ергон-Миланова ООД се стреми да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Изложената информация в сайта не може да бъде копирана, разпространявана или обработвана под различна форма, без предварителното разрешение на Ергон-Миланова ООД. Забранено е: да се използва сайта за изпращане на неподходящи съдържания, вируси или компоненти, опасни за сайта. Ергон-Миланова ООД запазва правото си да изтрие всяко неподходящо съдържание по собствено решение.

Достъп до сайта

Ергон-Миланова ООД си запазва правото да предоставя достъп до специализираната информация в сайта, след предварителна регистрация на ветеринарните лекари. Те се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация. Ергон-Миланова ООД полага усилия да осигури достъп до сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, но без задължението за това. С цел поддръжка, обновяване или други причини, особено от технически характер достъпът до сайта може да е временно прекратен, но Ергон-Миланова ООД не може да бъде държана отговорна за това.

Отговорност

Ергон-Миланова ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Ергон-Миланова ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Eргон-Миланова ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Фирмата може да ги използва за изготвяне на вътрешна статистика, както и за целите на директния маркетинг. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава. Забранено е: да се използва сайта за изпращане на неподходящи съдържания, вируси или компоненти, опасни за сайта. Ергон-Миланова ООД запазва правото си да изтрие всяко неподходящо съдържание по собствено решение.

Предоставената информация в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, даване от квалифициран ветеринарен лекар.

Най-учтиво молим собствениците на животните да се консултират с квалифициран ветеринарен лекар преди използване на продуктите, описани в сайта или друга информация, предоставена от сайта. Ергон-Миланова ООД си запазва правото да извършва по всяко време промени в настоящите Общи условия, особено в случаи на нови регулаторни или законови действия и основания за това или за подорбяване на ползването на Сайта от интернет потребителите. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

Нагоре